Władze Uczelni z wizytą w Starostwie Powiatowym

W środę 5 lipca odbyło się spotkanie ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim oraz członkami Zarządu z władzami Wyższej Szkoły Biznesu w Pile oraz partnerami uczelni: H.R. International z Indii z jej przedstawicielem Prezesem Ashraf Ali oraz MainPartners sp. z o.o. Warszawa.

Rozmowy dotyczyły możliwości nawiązania współpracy oraz rozwoju w regionie zarówno na płaszczyźnie edukacyjnej jak i zawodowej.


Last Wednesday July 5th, a meeting was held with the District Head Eligiusz Komarowski and Executive Board members with representatives of Academy of Business in Piła and the partners of the university: H.R. International from India with its representative, Chairman Ashraf Ali and MainPartners sp. z o.o. Warsaw. The aim of the meeting  was to show the possibilities  of further cooperation and development in the region, both at the educational and professional levels.

Z pasją w przyszłość

70

Wykładowców

6500

Absolwentów

28

Specjalności

20

Lat doświadczenia