Projekty Unijne

Wirtualna Wycieczka

Kontakt

Poczta  EN  DE  Facebook  Platforma E-learningowa
rekrutacja

Dodano: 2010-05-04
»  Dziekanat
Nadzór nad pracą dziekanatu sprawuje dziekan wydziału.
Pracę dziekanatu organizuje i koordynuje kierownik dziekanatu.

Dziekanat w szczególności:
 • zajmuje się obsługą organizacyjno-administracyjną studentów uczelni, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
 • prowadzi ewidencję studentów i dokumentację przebiegu studiów, studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
 • prowadzi system pomocy materialnej dla studentów,
 • prowadzi rekrutację na studia, studia podyplomowe i kursy dokształcające,
 • przygotowuje inauguracje roku akademickiego na uczelni,
 • kontroluje przebieg procesu dydaktycznego i jego zgodność z planami i programami studiów,
 • przygotowuje egzaminy dyplomowe i absolutorium,
 • współpracuje z komisjami uczelnianymi, z samorządem studenckim i uczelnianymi organizacjami studenckimi,
 • zajmuje się organizacją  praktyk studenckich,
 • współpracuje z rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw studenckich,
 • współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie rozliczeń studentów z zobowiązań wobec uczelni,

Dodano: 2011-09-26
»  e-Dziekanat
W trosce o wysoką jakość, obsługę studentów na najwyższym poziomie, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile w roku 2006 uruchomiła wersję Portalu Uczelnianego "Wirtualny Dziekanat".
"Wirtualny Dziekanat" to usługa mająca na celu usprawnienie komunikacji między studentami i Uczelnią.
Działa on w oparciu o internetową witrynę Uczelni, dając studentom dostęp do informacji związanych ze studiami w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.
System zapewnia studentom bezpośredni dostęp do informacji dotyczących przebiegu studiów.


Strona sfinansowana ze środków Stowarzyszenia Absolwentów WSB w Pile.
SunGroup.pl